ZONESUN DDX-450 משאבה ידנית חצי אוטומטית בקבוק זכוכית בקבוק זכוכית מכסת איטום ביצוע מכונות בקבוקי פלסטיק

שלח הודעה לקבלת מחירון בזמן אמת:

תחקור עכשיו
תחקור עכשיו